Model - Act Aditional la Contract de Munca (varianta 1)

Din data de: 27-06-2011

S.C. ________________________

Sediul ________________________

CUI ________________________

 

 

 

 

 

 

ACT ADIŢIONAL

NR._________/____________

La contractul individual de muncă înregistrat

sub nr. ______/_______ la Inspectoratul Teritorial de Muncă …………

 

 

 

Subsemnatul _______________________________, reprezentant legal al S.C. ________________________________________________ şi salariatul (a) _________________________________________ am convenit modificarea următoarelor elemente ale contractului de muncă sus menţionat, după cum urmează:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

începând cu data de ___________ .

 

 

Restul clauzelor contractului individual de muncă sunt conform prevederilor Legii 53/2003 şi rămân neschimbate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă, iar al treilea pentru Inspectoratul Teritorial de Muncă …………….

 

 

 

 

 

 

 

 

         ANGAJATOR,                                                                                            SALARIAT,